DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com.vn 515,000 đ 332,500 đ
vn 615,000 đ 432,500 đ
id.vn 142,500 đ 91,250 đ
org.vn 315,000 đ 182,500 đ
io.vn 46,500 đ 36,500 đ
edu.vn 315,000 đ 182,500 đ
net.vn 515,000 đ 332,500 đ
idn.vn 41,000 đ 41,000 đ
ac.vn 315,000 đ 182,500 đ
gov.vn 315,000 đ 182,500 đ
health.vn 315,000 đ 182,500 đ
info.vn 142,500 đ 91,250 đ
int.vn 315,000 đ 182,500 đ
name.vn 76,500 đ 46,500 đ
pro.vn 142,500 đ 91,250 đ
biz.vn 515,000 đ 332,500 đ
ai.vn 515,000 đ 332,500 đ
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 282,000 đ 321,200 đ
top 49,000 đ 302,500 đ
xyz 36,000 đ 341,000 đ
site 39,000 đ 825,000 đ
online 39,000 đ 832,700 đ
info 520,000 đ 892,100 đ
store 39,000 đ 1,163,800 đ
fun 39,000 đ 825,000 đ
org 300,000 đ 341,000 đ
tech 109,000 đ 1,310,100 đ
net 326,000 đ 369,600 đ
asia 442,000 đ 497,200 đ
xxx 2,399,000 đ 2,638,900 đ
co 889,000 đ 988,900 đ
us 316,000 đ 358,600 đ
in 335,000 đ 357,500 đ
biz 458,000 đ 611,600 đ
mobi 652,000 đ 977,900 đ
tv 1,132,000 đ 1,256,200 đ
co.in 193,000 đ 212,300 đ
net.in 193,000 đ 212,300 đ
org.in 193,000 đ 212,300 đ
com.co 712,000 đ 783,200 đ
me 823,000 đ 1,097,800 đ
firm.in 193,000 đ 212,300 đ
eu 237,000 đ 260,700 đ
cc 686,000 đ 754,600 đ
tel 289,000 đ 513,700 đ
name 310,000 đ 352,000 đ
gen.in 193,000 đ 212,300 đ
ind.in 226,000 đ 315,700 đ
tw 843,000 đ 927,300 đ
land 751,000 đ 1,054,900 đ
company 300,000 đ 452,100 đ
gift 596,000 đ 666,600 đ
media 829,000 đ 922,900 đ
zone 740,000 đ 825,000 đ
ws 485,000 đ 533,500 đ
shop 881,000 đ 1,168,200 đ
blog 889,000 đ 988,900 đ
club 470,000 đ 614,900 đ
space 29,000 đ 464,200 đ
website 39,000 đ 663,300 đ
ru 114,000 đ 136,400 đ
uk 186,000 đ 215,600 đ
ca 422,000 đ 553,300 đ
vip 450,000 đ 609,400 đ
pro 520,000 đ 583,000 đ
la 939,000 đ 1,245,200 đ
host 140,000 đ 2,117,500 đ
press 140,000 đ 1,600,500 đ
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?